Правила користування веб-сторінкою ORIONWORK.EU

 

Основні терміни

Терміни, що вживаються в даних правилах, означають наступне:

Адміністратор – ТОВ Orion.pl, що діє у Бидґощі за адресою: вулиця Бидгоських Промисловців 6, вписаним до Державного Реєстру Підприємців під номером: 367747, ІПН: 5542889403, ЄДР: 34082327300000,

Користувач – фізична особа, яка користується Послугами, пропонованими Адміністратором за допомогою Веб-сторінки,

Веб-сторінка – веб-сторінка в інтернеті, що належить Адміністратору і ведеться під посиланням http://orionwork.eu,

Послуги – послуги в електронному вигляді, надані Адміністратором Користувачам Веб-сторінки та Клієнтам на основі Правил користування Веб-сторінкою,

Анкета – анкета, що заповнюється Користувачем для реєстрації на Веб-сторінці й створення Облікового запису Користувача,

Обліковий запис – визначене до Користувача місце на Веб-сторінці, змістом якого є збір даних про Користувача, що Користувач може використовувати, користуючись Веб-сторінкою та послугами Адміністратора,

Профіль – функція Облікового запису, в якій користувач надає необхідну інформацію, в т.ч. його персональні дані, а також інформацію про освіту, досвід роботи та здобуті кваліфікації,

Правила користування – дані Правила користування.

 

1. Загальні положення:

1.1. Дані Правила користування встановлюють:

 • вид і сферу Послуг, що надаються в електронному вигляді через Веб-сторінку,
 • умови надання послуг у електронному вигляді через Веб-сторінку,
 • умови укладання і розв’язування договору про надання Послуг в електронному вигляді,
 • порядок процедури рекламації,
 • права та обов’язки Користувачів і Адміністратора,
 • принципи виключення відповідальності Адміністратора з договору про надання Послуг,
 • принципи та способи захисту персональних даних Користувачів.

1.2. Адміністратор безоплатно надає Користувачам дані Правила користування перед укладенням договору про надання послуг. Користувач не є зобов’язаний цими положеннями Правил користування, якщо вони не були надані у вищезазначений спосіб.

1.3. Адміністратор надає Послуги за допомогою Веб-сторінки згідно з Правилами користування.

1.4. Користувач Веб-сторінки і Послуг зобов’язаний дотримуватись положень Правил користування.

 

2. Вид і сфера Послуг, що надаються за допомогою Веб-сторінки

2.1. Адміністратор через Веб-сторінку надає Послуги, які полягають на:

 • можливості створити Обліковий запис і підтримувати його,
 • можливості створити та підтримувати Профіль Користувача, доступний для потенційних роботодавців і замовників,
 • доступі Користувачів до вакансій або замовлень та можливості їх перегляду,
 • можливості претендувати на вакансію або замовлення, що доступні на Веб-сторінці,
 • проведенні набору на відстань за допомогою телефону або електронно на пропоновані вакансії або замовлення,
 • інформуванні Користувача про нові відповідні до його Профілю вакансії або замовлення.

2.2. Послуги надаються у вимірі, на який дозволяють технічні можливості Веб-сторінки.

2.3. Серед Послуг, описаних в абзаці 2.1., їх надання Адміністратором полягає на доступі Користувача до відповідних функцій Веб-сторінки і використанні цих функцій Користувачем.

2.4. Адміністратор надає можливість створення Облікового запису Користувача, через який він може скористатись Веб-сторінкою і Послугами. Створення Облікового запису вимагає реєстрації на Веб-сторінці за допомогою заповнення доступної на Веб-сторінці Анкети даними, необхідними для створення Облікового запису. Після реєстрації Адміністратор приписує Користувачу логін і пароль, що дають можливість доступу до Облікового запису. Під час реєстрації Облікового запису на електронну пошту вказану Користувачем буде надіслане повідомлення з посиланням у рамках активації профілю.

2.5. Адміністратор надає можливість створення Профілю Користувача через заповнення даних, що вимагаються Адміністратором. Після створення Профілю він буде також доступний для потенційних роботодавців і замовників.

2.6. Користування деякими функціями Облікового запису і Профілю може бути залежне від надання згоди Користувача, надання ним необхідних інформацій або файлів. Адміністратор зберігає Обліковий запис і Профіль Користувача на необмежений термін. Протягом терміну існування Облікового запису та Профілю Користувач може змінювати інформацію та файли, які знаходяться в Обліковому записі та Профілі.

2.7. Адміністратор оголошує та надає на Веб-сайті доступ до своїх вакансій та замовлень, а також вакансій та замовлень інших потенційних роботодавців і замовників. Пропозиції можуть вільно переглядатися Користувачем.

2.8. Користувач, який має Обліковий запис, може через Веб-сторінку аплікувати на вакансії або замовлення, хіба що пропозиція вимагає подання заявки в інший спосіб.

2.9. На скільки це передбачено пропозицією та можливе за допомогою Сервісу, Користувач після подання заявки на пропозицію може брати участь у онлайн-рекрутації, поширюючи за допомогою Веб-сторінки інформації або документи, які не передбачені пропозицією або Профілем.

2.10. Якщо Користувач виразить згоду, Адміністратор має право інформувати його про вакансії та замовлення, які з’являються на Веб-сторінці, відповідно до його Профілю. Інформації щодо пропозицій будуть надаватись за допомогою повідомлень електронної пошти/внутрішніх повідомлень на Веб-сторінці.

 

3. Умови укладання і розв’язування договору

3.1. Договір про надання Послуг між Адміністратором і Користувачем укладається під час першого користування Користувачем з послуг, пропонованих Веб-сторінкою, навіть коли для користування Користувачем з послуги не є обов’язковою наявність Облікового запису на Веб-сторінці.

3.2. У випадку, в якому реалізація Послуги залежить від виконання Користувачем умов, в т.ч. заповнення Анкети, надання відповідної згоди Користувачем, відзначення відповідної кнопки вибору, договір про надання Послуг вважається укладеним в момент виконання всіх необхідних умов.

3.3 Користувач, заповнюючи й пересилаючи Анкету, зобов’язаний заявити, що:

 • усі вказані в Анкеті дані є повними, згідними з правдою і не порушують прав третіх осіб,
 • є повнолітньою особою і має право до укладення договору про надання Послуг.

3.4. Адміністратор відмовить у створенні Облікового запису або ж видалить його, якщо назва Облікового запису вже вживається іншим Користувачем або вона буде суперечити чинному законодавству, буде порушувати права третіх осіб або не буде прийнятна з інших причин.

3.5. Кожен раз Договір укладається безстроково.

3.6. Користувач має право у будь-який момент розірвати договір за допомогою видалення Облікового запису або Профілю.

3.7. Адміністратор має право у будь-який момент розірвати договір у випадку:

 • закінчення надання послуг за допомогою Веб-сторінки,
 • закінчення діяльності самого Адміністратора,
 • визнання діяльності Користувача такою, що є невідповідна з Правилами користування, законодавством, правами третіх осіб або є шкідлива для Адміністратора.

3.8. Незалежно від попередніх положень Користувач може в терміні 14 днів від укладення договору про надання Послуг в електронному вигляді відмовитися від договору без подання причини та без жодних коштів.

 

4. Умови надання послуг

4.1. Користування Веб-сторінкою і послугами можливе лише після виконання Користувачем технічних умов, що є наступними:

 • користування справним комп’ютером, що дозволяє співпрацю з телеінформаційною системою, якою користується Адміністратор,
 • у випадку Послуг, доступних через мобільні пристрої, – користування з відповідно справного мобільного пристрою, що дозволяє співпрацю з телеінформаційною системою, якою користується Адміністратор,
 • доступ і з’єднання з інтернетом,
 • використання браузера, що має можливість висвітлення документів HTML, які сприймають файли “cookies”.

4.2. Послуги, що надаються Адміністратором за допомогою Веб-сторінки, принципово є безоплатними.

4.3. У випадку платних Послуг Адміністратор має обов’язок отримати чітку згоду Користувача на оплату при укладанні договору на таку Послугу.

 

5. Права і обов’язки Адміністратора

5.1. Адміністратор має обов’язок постійного надання послуг згідно з Правилами користування протягом усього часу дії договору. При чому надання Послуг може бути перерване у випадку необхідності консервації, модифікації чи розбудови Веб-сторінки.

5.2. Адміністратор має право надіслати до Користувача на вказану адресу електронної пошти або через Веб-сторінку всі інформації, пов’язані з діяльністю Веб-сторінки та користуванням нею Користувачем.

5.3. Адміністратор має право змінити Правила користування і обов’язок надати доступ до цих змін за допомогою інформаційної системи у спосіб, що дозволяє отримання, відтворення і закріплення змісту змін Правил користування за допомогою телеінформаційної системи, якою користується Користувач. Користувач не вважається зобов’язаний тими положеннями Правил користування, що не були йому представлені у спосіб, про який йде мова у попередньому реченні.

5.4. Адміністратор має право відмовити у наданні Послуг у випадку, коли вбачає діяльність Користувача невідповідною Правилам користування, законодавству, або такою,  що порушує права третіх осіб або є шкідливою для Адміністратора.

 

6. Права і обов’язки Користувачів

6.1. Користувач має право вільно користуватись вибраними Послугами та функціями Веб-сторінки, окрім випадку, в якому реалізація Послуги залежить від виконання Користувачем визначених умов. У такому випадку користування з Послуги або функції є можливе лише після виконання всіх необхідних умов.

6.2. Користувач має обов’язок подавати в Обліковому записі та Профілі інформацію, що є правдива та актуальна.

6.3. Користувач має право помістити в Обліковому записі та Профілі фотографії, що презентують його особу. У такому випадку Користувач дає згоду на поширення і публічне надання доступу за допомогою Веб-сторінки до цього зображення.

6.4. Користувач не має права розміщувати на Веб-сторінці фотографій будь-яких інших осіб.

6.5. На скільки це дозволяють функції Веб-сторінки, Користувач має право розміщувати і публікувати за допомогою Веб-сторінки документи та твори (напр. резюме, дипломи, довідки, рекомендації), власником яких він є. У такому випадку Користувач надає згоду на поширення і публічне надання доступу за допомогою Веб-сторінки до таких матеріалів. У випадку якщо будь-які заміщені матеріали будуть твором у розумінні закону про авторське право і подібних правах, він заявляє, що йому прислуговують майнові авторські права і він надає Адміністратору невиключну та необмежену територіально ліцензію на ці твори; ліцензія надається на час користування Користувачем з Послуги, для реалізації котрої призначений твір та містить використання твору Адміністратором на наступних полях експлуатації: закріплення, копіювання, запис цифровою технікою, висвітлення, відтворення, публічне поширення, розміщення у мережі Інтернет.

6.6. Користувач має обов’язок втриматись від дій, які можуть зашкодити або унеможливити роботу Веб-сторінки або користування нею.

6.7. Користувач зокрема має обов’язок втриматись від:

 • вказування під час користування Веб-сторінкою і Послугами неправдивих або неактуальних персональних даних та інших інформацій,
 • користування Веб-сторінкою і Послугами у спосіб, що суперечить Правилам користування, чинному законодавству, буде порушувати права третіх осіб або є шкідливим для Адміністратора, що зокрема відноситься до змісту публікованого за допомогою Веб-сторінки,
 • розміщення та розповсюдження на Веб-сторінці змісту, який суперечить цілі існування Веб-сторінки, у т.ч. нелегального або шкідливого програмного забезпечення або вірусів, реклам, оголошень.

6.8. Користувач у випадку, якщо помітить випадки порушення Правил користування, законодавства, прав третіх осіб, у т.ч. Адміністратора, має обов’язок невідкладно повідомити про ситуацію Адміністратору.

 

7. Відповідальність

7.1. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, актуальність, вірогідність і форму інформації та матеріалів, розміщених на Веб-сторінці Користувачем, у т.ч. за порушення цим змістом матеріалів або їх публікацію прав третіх осіб.

7.2. Адміністратор не несе відповідальності за зміст будь-яких повідомлень, незалежно від їх форми, висланих самими Користувачами.

7.3. Користувач буде нести відповідальність за свої дії, пов’язані з користуванням Веб-сторінкою згідно з відповідними положеннями законодавства.

7.4. Адміністратор не несе відповідальності за зміст і форму вакансій і замовлень, заміщених на Веб-сторінці третіми особами або тих, що походять від третіх осіб. Зокрема Адміністратор не несе відповідальності за неукладення Договору між Користувачем і особою, яка розмістила пропозицію, а також за укладення договору в іншій формі, ніж це було прописано у пропозиції.

7.5. Адміністратор не несе відповідальності за дії Користувача, які порушують Правила користування, законодавство, права третіх осіб та інтереси Адміністратора, зокрема за будь-які збитки, що мали місце в результаті цих дій, а також пов’язані з припиненням у зв’язку з цим надання Послуг цьому Користувачу.

7.6. Адміністратор не несе відповідальності за збитки, які мали місце у зв’язку з діями, розпочатими відповідно до згоди або декларації наданої Користувачем, у випадку, коли згода або декларація Користувача виявляться неправдивими або суперечливими до чинного законодавства.

7.7. Адміністратор не несе відповідальності за зберігання даних, що мають беззаконний характер або пов’язану з ними діяльність, якщо у випадку отримання офіційного повідомлення або отримання достовірної інформації про беззаконний характер даних або пов’язаних з ними дій, невідкладно припинить доступ до цих даних.

7.8. Адміністратор, коли отримає достовірну інформацію про беззаконний характер утримуваних даних, наданих Користувачем, і унеможливить доступ до цих даних, не несе відповідальності перед цим Користувачем за збитки, які мають місце у зв’язку з неможливістю доступу до цих даних, якщо невідкладно повідомив Користувача про намір унеможливлення доступу до них.

7.9. Адміністратор не несе відповідальності за:

 • недотримання Користувачем Правил Користування,
 • інформацію або матеріали заміщені на Веб-сторінці або у будь-який спосіб надіслані Користувачем,
 • припинення надання Послуг або втрату Адміністратором даних чи матеріалів, що виникли з причин незалежних від Адміністратора (напр. форс-мажорні обставини, аварії, дії третіх осіб).

 

8. Процес рекламації

8.1. Користувачі мають право пред’явити до Адміністратора рекламації з приводу реалізації Послуг.

8.2. Рекламація пред’являється за допомогою звернення на office@orionwork.pl

8.3. Складаючи рекламацію, Користувач повинен вказати проблему, відносно якої складає рекламацію, точно її описати та обґрунтувати претензію.

8.4. Рекламації розглядаються Адміністратором протягом 14 днів від моменту вручення йому правильно складеної рекламації. Рекламації без вищезазначених даних не будуть розглядатися. Щодо способу вирішення проблеми, котрої стосується рекламація, Адміністратор поінформує Користувача повідомленням e-mail. Терміном вирішення рекламації вважається надання Адміністратором відповіді.

8.5. У випадку невизнання рекламації Адміністратор не дає згоди на використання позасудових методів розв’язування спорів у справах користувачів.

 

9. Персональні дані

9.1. Користувач добровільно надає свої дані Адміністратору. Персональні дані Користувачів зберігаються Адміністратором. Персональні дані Користувачів обробляються згідно з чинними положеннями законодавства Польщі, зокрема Закону від дня 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних (Урядовий Журнал з 2014 року, поз. 1182, 1662), а також Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг, які надаються електронно (Урядовий Журнал № 144, поз. 1204 із змінами). Подробиці про обробку і захист персональних даних описує Політика конфіденційності, яка є Додатком №1 до даних Правил користування.

9.2. Адміністратором персональних даних наданих Користувачем є ТОВ Orion.pl, що діє у Бидґощі за адресою: вулиця Бидгоських Промисловців 6, вписаний до Державного Реєстру Підприємців під номером: 367747, ІПН: 5542889403, ЄДР: 34082327300000. Адміністратор персональних даних обробляє персональні дані Користувача у вимірі, необхідному для користування з Послуг, що надаються у електронному вигляді за допомогою Веб-сторінки, зокрема укладення, формування змісту, зміни або розв’язання правових відносин. За згодою, наданою Користувачем, Адміністратор може обробляти його дані у більш широкому вимірі, ніж це вказано у попередньому реченні. Дані Користувачів можуть бути передані органам влади, вповноваженим до доступу до даних, згідно з чинними положеннями законодавства Польщі.

9.3. Користувач має доступ до наданих Адміністратору персональних даних, а також право їх зміни та виправлення.

9.4. У випадку, коли Послуга, що виконується за допомогою Веб-сторінки, пов’язана з переданням персональних даних Користувача потенційному роботодавцеві або замовнику, адміністратором персональних даних стане також потенційний роботодавець або замовник, який несе відповідальність за обробку даних від моменту їх передання.

9.5. Адміністратор не несе відповідальності за можливі дії потенційних роботодавців або замовників, пов’язані з переданими персональними даними, у т.ч. за поставання можливих збитків.

 

10. Куки/ Реп’яшки (HTTP-cookies)

10.1. Для накопичення інформації, пов’язаної з користуванням Веб-сторінкою, Користувачем можуть бути використані куки-файли, що є інформаційними даними, зокрема текстові файли, утримувані у фінальному пристрої Користувача Веб-сторінки, і їх метою є користування вітринами Веб-сторінки. Подробиці відносно вживання куки-файлів описує Політика конфіденційності, яка є додатком до даних Правил користування.

 

11. Кінцеві положення

11.1. Адміністратор має право односторонньо змінити Правила користування без подання причини.

11.2. Про вагому зміну Правил користування Адміністратор зобов’язується повідомити Користувачів за допомогою e-mail або оголошення на Веб-сторінці. У такому випадку Користувач має право невідкладно розірвати договір або договори, які пов’язують його з Адміністратором, однак, якщо договір не буде розірвано невідкладно, це означає, що Користувач прийняв зміни Правил користування за вагомі та зобов’язальні.

11.3. Правила користування, а також укладені з Адміністратором договори про надання Послуг в електронному вигляді підлягають польському законодавству. У неврегульованих у Правилах користування справах вживаються відповідні положення законодавства, у т.ч. Закону про надання послуг в електронному вигляді та Закону про захист персональних даних.

11.4. Спори відносно Правил користування та укладених з Адміністратором договорів про надання Послуг в електронному вигляді будуть розв’язуватись відповідним територіально польським судом.

11.5. Додатки до Правил користування є його невід’ємною частиною.